วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

How to pass iStockphoto Photographer Application Quiz: เฉลยข้อสอบ iStockphoto


สำหรับผู้ที่สนใจขายภาพในเว็บ istockphoto

How to pass iStockphoto Photographer Application Quiz: เฉลยข้อสอบ iStockphoto

 1. Files downloaded from iStockphoto (including yours once you pass this test) are offered with a royalty-free license, which describes how the image can and cannot be used: True
 2. iStockphoto images are downloaded under two different kinds of royalty-free licenses: our "standard use" license, which allows for all kinds of commercial, personal, and editorial uses, and our "editorial use only" license. True
 3. All recognizable faces in images with the standard use license require a model release, including those in crowds: True
 4. Logos are acceptable in wide angle photographs under the standard use license: False

 5. Identifiable design marks, such as the 3 stripes for Adidas or the Nike swoosh, are allowed in images under the standard use license if the name is removed: True

 6. Landmark buildings such as the Sydney Opera House require a property release to be used in images offered with the standard use license: True

 7. A model release is required for a self portrait: True

 8. The photographer can witness their own Model/Property Release:False

 9. A simple snapshot is acceptable; iStock does not require quality in composition: False

 10. It is acceptable to protest a rejection in the iStock forums: True

 11. It is acceptable to copy the composition of another photographer`s work: False
 12. Photographs should be upsampled or interpolated to the maximum XXL size: False
 13. The above example contains: Compression
 14. The above example is: Unacceptable lighting
 15. The above example is: Unacceptable texture detail

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น